அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, August 23, 2010

திருவிழாக் காட்சிகள்!1 comment:

ஜோதிஜி said...

இது ஸ்விஸ் மாதிரி தெரியவில்லை.

இலங்கையில் உள்ள ஏதோ ஒரு கோவில் போல அற்புதமா இருக்கு.

நன்றாக ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.