அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, January 14, 2009

தமிழர் திருநாளில் அல்லல்கள் நீங்கிடப் பிரார்த்தனை செய்திடுவோம்!!

Friday, January 2, 2009

2009 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்


நாட்டில் அமைதி ஏற்படவும் சமாதானம் பிறக்கவும் இன்றைய புத்தாண்டு தினத்தில் எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன்.