அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, March 9, 2009

இந்து தர்ம வித்யா பீடத்தின் சென்னையில் நடந்த சமய மாநாட்டுப் படங்கள்

1 comment:

VEDANISHTHANANDA said...

அடேயப்பா, எங்களையெல்லாம் நிரம்ப முன்னாடியே சந்திக்கு கொண்டுவந்துவிட்டீர்கள் போல. எழுதிக் குவித்திருக்கிறீர்கள். நாங்கள் எழுதிக் குவிக்க ஒரு வழி சொல்லுங்களேன்.