அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Thursday, July 7, 2011

பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களும் தலைவர் சிவா அவர்களும்!

கொழும்பில் நடைபெற்ற கரவெட்டி விக்கினேஸ்வராக் கல்லூரியின் பழைய மாணவர் சங்க நிகழ்வில் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களும் தலைவர் சிவா அவர்களும்!


No comments: