அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, July 23, 2011

உத்தியோகபூர்வமாக வெளிவந்த தேர்தல் முடிவுகள்!

தேர்தல் முடிவுகளை அறிவதற்கு தேர்தல்கள் திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்திற்குச் செல்லவும். முகவரி - http://www.slelections.gov.lk

நுவரெலியா மாவட்டம் - தலவாக்கலை - லிந்துல பிரதேச சபை

PARTY NAME ... VOTES OBTAINED ... PERCENTAGE ... SEATS

United People's Freedom Alliance ... 1,988 ... 64.73% ... 07
United National Party ... 1,002 ... 32.63% ...02
Democratic People's Front ... 75 ... 2.44% ... --
People's Liberation Front ... 06 ... 0.2% ... --

Valid Votes ... 3,071 ... 96.79%
Rejected Votes ... 102 ... 3.21%
Total Polled ... 3,173 ... 75.78%
Registered Electors .... 4,187

கம்பகா மாவட்டம் - மினுவாங்கொடை நகர சபை

United People's Freedom Alliance 3,162 63.8% 08
United National Party 1,523 31.52% 03
People's Liberation Front 95 1.97% --
Sri Lanka Muslim Congress 48 0.99% --
Independent Group 02 0.04% --
United Democratic Front 02 0.04% --

Valid Votes 4,832 97.5%
Rejected Votes 124 2.5%
Total Polled 4,956 80.17%
Registered Electors 6,182

மாத்தறை மாவட்டம் - அக்குரஸ்ஸ பிரதேச சபை

United People's Freedom Alliance 19,566 73.41% 09
United National Party 5,018 18.83% 02
People's Liberation Front 1,407 5.28% 01
Independent Group 2 635 2.29% --
Independent Group 1 17 0.06% --
The Liberal Party 09 0.03% --

Valid Votes 26,652 95.96%
Rejected Votes 1,122 4.04%
Total Polled 27,774 71.6%
Registered Electors 38,792

கண்டி மாவட்டம் - யட்டிநுவர பிரதேச சபை

United People's Freedom Alliance 27,921 65.92% 15
United National Party 12,347 29.15% 06
Sri Lanka Muslim Congress 1,310 3.09% 01
People's Liberation Front 747 1.76% --
Independent Group 30 0.07% --

Valid Votes 42,355 95.15%
Rejected Votes 2,158 4.85%
Total Polled 44,513 64.65%
Registered Electors 68,855

யாழ்ப்பாண மாவட்டம் - வல்வெட்டித்துறை நகர சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 2,416 76.36% 07
United People's Freedom Alliance 653 20.64% 02
United National Party 93 2.94% --
Independent Group 02 0.06% --

Valid Votes 3,164 93.22%
Rejected Votes 230 6.78%
Total Polled 3,394 61.15%
Registered Electors 5,550

கண்டி மாவட்டம் - ஹரிஸ்பத்துவ பிரதேச சபை

United People's Freedom Alliance 19,967 53.89% 11
United National Party 13,892 37.5% 06
Independent Group 3 1,553 4.19% 01
People's Liberation Front 822 2.22% 01
Sri Lanka Muslim Congress 644 1.74% --
United Socialist Party 135 0.36% --
Independent Group 2 22 0.06% --
Independent Group 1 15 0.04% --

Valid Votes 37,050 95.09%
Rejected Votes 1,915 4.91%
Total Polled 38,965 60.72%
Registered Electors 64,172

யாழ்ப்பாண மாவட்டம்

நெடுந்தீவு பிரதேச சபை Delft Pradeshiya Sabha

United People's Freedom Alliance 1,609 84.33% 08
Ilankai Tamil Arasu Kadchi 216 11.32% 01
United National Party 83 4.35% --

Valid Votes 1,908 94.93%
Rejected Votes 102 5.07%
Total Polled 2,010 65.15%
Registered Electors 3,085

வலிகாமம் வடக்குப் பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 12,065 70.71% 15
United People's Freedom Alliance 4,919 28.83% 6
United National Party 78 0.46% --

Valid Votes 17,062 91.22%
Rejected Votes 1,643 8.78%
Total Polled 18,705 29.59%
Registered Electors 63,224

வலிகாமம் தென்மேற்கு பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 11,954 72.02% 12
United People's Freedom Alliance 4,428 26.68% 4
United National Party 216 1.30% --

Valid Votes 16,598 90.36%
Rejected Votes 1,771 9.64%
Total Polled 18,369 59.21%
Registered Electors 31,022

பருத்தித்துறை நகர சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 3,263 72.62% 7
United People's Freedom Alliance 1,107 24.64% 2
United National Party 115 2.56% --
Independent Group 7 0.16% --
People's Liberation Front 1 0.02% --

Valid Votes 4,493 94.33%
Rejected Votes 270 5.67%
Total Polled 4,763 64.57%
Registered Electors 7,376

நல்லூர் பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 10,207 81.33% 10
United People's Freedom Alliance 2,238 17.83% 2
United National Party 105 0.84% --

Valid Votes 12,550 94.67%
Rejected Votes 707 5.33%
Total Polled 13,257 60.23%
Registered Electors 22,012

சாவகச்சேரி நகர சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 4,307 76.84% 9
United People's Freedom Alliance 1,232 21.98% 2
United Socialist Party 38 0.68% --
United National Party 28 0.5% --

Valid Votes 5,605 94.17%
Rejected Votes 347 5.83%
Total Polled 5,952 54.17%
Registered Electors 10,987

வலிகாமம் தெற்குப் பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 12,895 74.29% 13
United People's Freedom Alliance 4,027 23.20% 3
United National Party 435 2.51% --

Valid Votes 17,357 91.20%
Rejected Votes 1,674 8.80%
Total Polled 19.031 57.92%
Registered Electors 32,857

காரைநகர் பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 1,781 40.74% 3
United People's Freedom Alliance 1,667 38.13% 1
United National Party 921 21.07% 1
People's Liberation Front 3 0.07% --

Valid Votes 4,372 92.92%
Rejected Votes 333 7.08%
Total Polled 4,705 57.80%
Registered Electors 8,140

ஊர்காவற்றுறை பிரதேச சபை

United People's Freedom Alliance 2,833 77.45% 4
Ilankai Tamil Arasu Kadchi 805 22.01% 1
United National Party 20 0.55% --

Valid Votes 3,658 91.50%
Rejected Votes 340 8.50%
Total Polled 3,998 62.97%
Registered Electors 6,349

வேலணை பிரதேச சபை

United People's Freedom Alliance 3,973 63.74% 8
Illankai Tamil Arasu Kadchi 2,221 35.63% 3
United National Party 39 0.63% --

Valid Votes 6,233 89.72%
Rejected Votes 714 10.28%
Total Polled 6,947 57.76%
Registered Electors 12,028

வலிகாமம் மேற்குப் பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 12,117 77.78% 11
United People's Freedom Alliance 3,041 19.52% 3
United National Party 420 2.70% --

Valid Votes 15,578 88.33%
Rejected Votes 2,058 11.67%
Total Polled 17,636 58.37%
Registered Electors 30,214

வடமாராட்சி தென்மேற்கு பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 12,454 81.46% 15
United People's Freedom Alliance 2,522 16.50% 3
United National Party 290 1.90% --
Independent Group 22 0.14% --

Valid Votes 15,288 91.69%
Rejected Votes 1,386 8.31%
Total Polled 16,674 51.24%
Registered Electors 32,539

பருத்தித்துறை பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 8,938 73.56% 7
United People's Freedom Alliance 3,022 24.87% 2
United National Party 133 1.09% --
Independent Group 57 0.47% --

Valid Votes 12,150 92.18%
Rejected Votes 1,031 7.82%
Total Polled 13,181 51.94%
Registered Electors 25,375

சாவகச்சேரி பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 12,565 75.07% 12
United People's Freedom Alliance 3,161 18.89% 2
United National Party 667 3.98% 1
Independent Group 1 246 1.47% --
Independent Group 2 97 0.58% --
People's Liberation Front 2 0.01% --

Valid Votes 16,738 91.81%
Rejected Votes 1,494 8.19%
Total Polled 18,232 49.26%
Registered Electors 37,015

வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 16,763 71.22% 16
United People's Freedom Alliance 6,635 28.19% 5
United National Party 113 0.48% --
People's Liberation Front 27 0.11% --

Valid Votes 23,538 91.09%
Rejected Votes 2,302 8.91%
Total Polled 25,840 55.49%
Registered Electors 46,570

முல்லைத்தீவு மாவட்டம் - துணுக்காய் பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 2,198 71.69% 07
Puravesi Peramuna 847 27.63% 02
United National Party 21 0.68% --

Valid Votes 3,066 90.15%
Rejected Votes 335 9.85%
Total Polled 3,401 65.07%
Registered Electors 5,227

திருகோணமலை மாவட்டம்

திருகோணமலை பட்டணமும் சூழலும் பிரதேச சபை
Trincomalee Town & Gravets Pradeshiya Sabha


Ilankai Tamil Arasu Kadchi 8,986 47.96% 5
United People's Freedom Alliance 6,353 33.91% 3
United National Party 2,869 15.31% 1
The Liberal Party 347 1.85% --
People's Liberation Front 169 0.90% --
Independent Group 11 0.06% --

Valid Votes 18,735 95.41%
Rejected Votes 901 4.59%
Total Polled 19,636 61.77%
Registered Electors 31,791

கந்தளாய் பிரதேச சபைKantale Pradeshiya Sabha

United People's Freedom Alliance 14,270 65.21% 08
United National Party 5,820 26.60% 03
People's Liberation Front 796 3.64% --
Independent Group 2 693 3.17% --
Independent Group 1 303 1.38% --

Valid Votes 21,882 94.81%
Rejected Votes 1,198 5.19%
Total Polled 23,080 --.--%
Registered Electors 30,898

குச்சவெளி பிரதேச சபைKuchchaweli Pradeshiya Sabha

United People's Freedom Alliance 8,451 64.70% 6
Ilankai Tamil Arasu Kadchi 2,961 22.67% 2
United National Party 1,639 12.55% 1
People's Liberation Front 8 0.06% --
Independent Group 2 0.02% --

Valid Votes 13,061 96.01%
Rejected Votes 543 3.99%
Total Polled 13,604 65.18%
Registered Electors 20,872

சேருவில பிரதேச சபைSeruvila Pradeshiya Sabha

United People's Freedom Alliance 4,471 67.83% 7
United National Party 728 11.05% 1
Ilankai Tamil Arasu Kadchi 649 9.85% 1
Independent Group 623 9.45% --
People's Liberation Front 120 1.82% --

Valid Votes 6,591 95.30%
Rejected Votes 325 4.70%
Total Polled 6,916 --%
Registered Electors 9,130

அம்பாறை மாவட்டம்

திருக்கோவில் பிரதேச சபை


Ilankai Tamil Arasu Kadchi 6,865 72.87% 07
United People's Freedom Alliance 1,249 13.26% 01
United National Party 810 8.60% 01
Thamil Makkal Viduthalai Pulikal 497 5.28% --

Valid Votes 9,421 96.37%
Rejected Votes 355 3.63%
Total Polled 9,776 --.--%
Registered Electors 18,076

காரைதீவு பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 4,284 52.71% 4
Sri Lanka Muslim Congress 2,364 29.08% 1
United People's Freedom Alliance 1,134 13.95% --
Thamil Makkal Viduthalai Pulikal 152 1.87% --
Independent Group 2 143 1.76% --
United National Party 50 0.62% --
Independent Group 1 1 0.01% --

Valid Votes 8,128 97.61%
Rejected Votes 199 2.39%
Total Polled 8,327 69.14%
Registered Electors 12,044

கிளிநொச்சி மாவட்டம்
பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை


Tamil United Liberation Front 1,650 55.89% 6
United People's Freedom Alliance 1,184 40.11% 3
United National Party 114 3.86% --
People's Liberation Front 4 0.14% --

Valid Votes 2,952 89.70%
Rejected Votes 339 10.30%
Total Polled 3,291 46.25%
Registered Electors 7,116

கரைச்சி பிரதேச சபை

Ilankai Tamil Arasu Kadchi 18,609 74.80% 15
United People's Freedom Alliance 6,097 24.51% 4
United National Party 133 0.53% --
People's Liberation Front 39 0.16% --

Valid Votes 24,878 88.63%
Rejected Votes 3,190 11.37%
Total Polled 28,068 65.58%
Registered Electors 42,800

பூநகரி பிரதேச சபை

Tamil United Liberation Front 3,827 49.90% 6
United People's Freedom Alliance 3,689 48.10% 4
Sri Lanka Muslim Congress 154 2.01% --

Valid Votes 7,670 90.57%
Rejected Votes 799 9.43%
Total Polled 8,469 74.94%
Registered Electors 11,301

1 comment:

Samy said...

Thanks Mugunthan.Samy