அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Friday, December 18, 2009

சபரியாத்திரையின் சில மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் - (புகைப்படங்கள்)

சூரிச் அடில்ஸ்வீல் ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியர் கோவிலில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ தர்மஸாஸ்தா


கடந்த வருட யாத்திரையில்


இருமுடி கட்டியபின் கன்னியாகுமரி ஸ்ரீ குகநாதேஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தில்

கொழும்பில் வீட்டுப்பூசையில் சீலன்சுவாமிஸ்ரீ குகநாதேஸ்வரப் பெருமானுக்கு 108 கலசாபிஷேக கிருத்தியம்

எமது குருஸ்வாமி - ஸ்ரீ ரவீந்திரன் குருஸ்வாமியினுடைய யாத்திரை மலரிலிருந்து
No comments: