அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, December 28, 2009

சுவிஸ் - சூரிச் - அடில்ஸ்வில் முருகன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஐயப்ப மண்டல விரத பூஜை

1 comment:

பித்தனின் வாக்கு said...

நல்ல பூஜையில் கலந்து கொண்டது போல ஒரு உணர்வு. அபிஸேகப் படங்களை வெளியிட்டதுக்கு நன்றி.