அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, June 5, 2010

இன்று ஜூன் 5 - மறக்க முடியாத சில நினைவுகள்!


1956 இல் சிங்களம் மட்டும் சட்டம் இலங்கையில் கொண்டுவரப்பட்டது!
1974 இல் சிவகுமாரன் மறைவு.
2002 இல் எமது மதிப்புக்குரிய தலைவர் மு. சிவசிதம்பரம் அவர்கள் மறைந்த தினம்!

1 comment:

Balavasakan said...

ஓமோம் ...உப்புடி எத்தனைய ஞாபகம் வச்சிக்கிறது...

vsvskn@gmail.com