அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, June 5, 2010

இன்று எமது மாவட்டத் தலைநகரில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய நிகழ்வு!


சுவிற்சர்லாந்தில் மக்கள் அமைதியாக மனநிறைவோடு வாழுகிறார்கள். இன்று எமது மாவட்டமான சுவிற்சில்(Schwyz) வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்ற பாரம்பரிய நிகழ்வுகளில் சில!


No comments: