அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Friday, July 23, 2010

யாழ் பொது நூலகத்தின் திறப்பு விழா நினைவு நடுகல் அகற்றப்பட வேண்டும்! (பகுதி 1)

நடைபெறாத விடயத்தை வெளிப்படுத்தும் செய்திகள்
என்னுடைய செய்தி
நடந்த உண்மையான பழைய செய்திகள்


1 comment:

Jana said...

ஆவணங்களை எல்லாம் தொகுத்து வைத்திருக்கின்றீர்கள். ம்ம்ம்...என்ன செய்வது யாழ்நூலகத்தின் மறு எழுச்சிக்கு பாடுபட்டவர்கள் யோரோ, பயன்பெறுபவர்கள், பயன்படுத்துவர்கள் யாரோ!! அணில், புலுனி கதைதான் அண்ணை நினைவில வருது.