அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, July 24, 2010

யாழ் பொது நூலகத்தின் திறப்பு விழா நினைவு நடுகல் அகற்றப்பட வேண்டும்! (பகுதி 2)

04.06.1984 மீள்விக்கப்பெற்ற யாழ் மாநகர நூலக திறப்பு விழா மலரிலிருந்து சில பகுதிகள்No comments: