அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, June 2, 2013

அருட்தந்தை தாவீது அடிகளாரின் 32ஆவது நினைவு அஞ்சலி


நேற்றைய தினம்(01.06.2013) சனிக்கிழமை மாலை தும்பளையில் நடைபெற்ற அருட்தந்தை தாவீது அடிகளாரின் 32ஆவது நினைவு அஞ்சலியில் கலந்துகொண்டமை என்றும் என்னால் மறக்க முடியாத நிகழ்வாகும்.

No comments: