அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, April 26, 2009

பிந்திய செய்தி விடுதலைப் புலிகளின் ஒருதலைப்பட்ச யுத்த நிறுத்த அறிவிப்பு

இன்றைய தந்தை செல்வா நினைவு தினத்தில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை தருகிறது. இன்று அதிகாலையில் பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே இந்த அறிவித்தல் கிடைத்திருப்பது நான் எதிர்பார்த்த ஒரு மனிதாபிமான வேண்டுகோள் நிறைவு செய்ய ஏதுவாக அமையும். அரசும் உடனடியாக சகல தாக்குதல்களையும் நிறுத்தி நிரந்தர அமைதியை ஏற்படுத்த முன்வரவேண்டும்.

அவர்களது அறிக்கை

Media Release
Political Head Quarters,
Liberation Tigers of TamilEelam.
26.04.2009.


Announcement of Unilateral Ceasefire

In the face of an unprecedented humanitarian crisis and in response to the calls made by the UN, EU, the governments of the USA, India and others, the Liberation Tigers of Tamil Eelam has announced an unilateral ceasefire. All of LTTE’s offensive military operations will cease with immediate effect.

The suffering inflicted on our people by the Sri Lankan armed forces in violation of all international humanitarian laws has now reached its peak. Over 165,000 people living within the coastal area under our control in Mullaitivu are being subject to continuous attacks by Sri Lankan Navy, Air Force and Infantry. Death and destruction continues unabated. This has been made worse by the deliberate withholding of food and medicine over many months. Deaths due to starvation is imminent.

Those who were moved out of the war zone have been detained and are held in concentration camps where they are subjected to torture in violation of all international conventions. These IDP population are not permitted to return to their homes. Instead, some are being used as human shields by the Sri Lankan forces.

We welcome the attempts by the UN and its agencies to assist the civilian population and are ready to engage and cooperate with them to address the humanitarian needs of the population. We have taken into account the recent declarations by the G8 nations, the Whitehouse, Indian Ministers and the EU and other members of international community. We are in full agreement that the humanitarian crisis can only be overcome by declaration of an immediate ceasefire. As the first step we have now announced this unilateral ceasefire and call upon the international community to pressure the Sri Lankan Government to reciprocate it.

We are of the view that only such a ceasefire can end the humanitarian crisis and help avert the long term impact of this crisis on the region and on the peoples of the island.

No comments: