அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, April 27, 2009

ஒரு தகவலுக்காக - இலங்கையில் நடைபெறும் வன்முறையால் பலியானவர்கள் விபரம்

விக்கிப்பேடியாவிலிருந்து இது தொகுக்கப்பட்டது. பொது மக்கள் இதற்குள் அடக்கப்படவில்லை.

Assassinations

Heads of state and government

Victim Description Notes

1. Ranasinghe Premadasa
President of Sri Lanka; killed on May 1, 1993 by a suicide bomber
The LTTE is blamed,[5][6][7] but denies responsibility [8]

2. Rajiv Gandhi
former Prime Minister of India; killed on May 21, 1991 by suicide bomber Thenmuli Rajaratnam
The Indian government attributes the assassination to the LTTE,[9] which in 2006 "expressed regret" over the bombing, but did not claim responsibility.[10][11]

Ministers
Victim Description Notes

3. Jeyaraj Fernandopulle
Minister of Highways and Road Development and SLFP MP; killed by a suicide bomber, who exploded himself at the start of a marathon race on April 6, 2008[12]
Government accused the LTTE for carrying out the bombing[13]

4. D. M. Dassanayake
Nation Building Minister and SLFP MP; killed in a roadside bombing on January 8, 2008
Government blames LTTE; LTTE refuses comment[citation needed]

5. Lakshman Kadirgamar
Foreign Minister of Sri Lanka and SLFP MP; killed on August 12, 2005 by a sniper
The LTTE is blamed by the European Union and the Sri Lankan government[14][15][16] but denies involvement[8]

6. C.V.Gunaratne
Sri Lankan Minister of Industrial Development and SLFP MP; killed along with his wife on June 8, 2000 by a suicide bomber LTTE.[17]

7. Gamini Dissanayake
former cabinet minister and opposition UNP presidential candidate; killed on October 24, 1994 by a suicide bomber in campaign rally in Grandpass, Colombo
The LTTE is blamed,[7][18][19] But later they denies responsibility.[8]

8. Weerasinghe Mallimarachchi former cabinet minister and UNP MP; killed on October 24, 1994 by a suicide bomber in campaign rally in Grandpass, Colombo
Killed along with Gamini Dissanayake and 52 others in suicide bombing at a campaign rally.[20][21][22]

9. G.M. Premachandra former cabinet minister and UNP MP; killed on October 24, 1994 by a suicide bomber in campaign rally in Grandpass, Colombo
Killed along with Gamini Dissanayake and 52 others in suicide bombing at a campaign rally.[20][21][22]

10. Lalith Athulathmudali
former cabinet minister and DUNF (former UNP) MP assassinated by a gunman on April 23, 1993
Government blamed the LTTE [23]

11. Ranjan Wijeratne
Sri Lankan Minister of State for Defense and UNP MP; killed on March 2, 1991 by a car bomb
LTTE is alleged [24] but denies responsibility[8]

Members of Sri Lankan parliament
Victim Description Notes

12. Shan Punhihewa Former UNP MP and Vavuniya Organizer; Anuradhapura, October 6, 2008
Killed along with General Janaka Perera in a suicide bombing

13. K. Sivanesan
TNA MP (Jaffna); killed in a roadside bombing in LTTE -held territory, on March 6, 2008
TNA and LTTE alleged that Sri Lankan Army LRRP planted the bomb, the Army has denied the allegation[25][26]

14. T. Maheshwaran
UNP MP; killed in a Hindu temple on January 1, 2008
The gunman is suspected to be an LTTE member according to a publication by Council on Foreign Relations[27]But UNP parliamentarians Johnston Fernando and Dayasiri Jayasekara accused the current government as responsible by saying that T. Maheswaran's plan to reveal Jaffna situation has led to his murder. The government has denied any responsibility.[28] To the accusation that Douglas Devananda a cabinet minister and leader of the EPDP political party was involved in his murder and had previously threatened T. Maheswaran, Douglas had denied any responsibility.[29]

15. Nadarajah Raviraj
TNA MP (Jaffna); killed on November 10, 2006 by unidentified gunmen
The identity of the assailants is not definitively known.[30][31][32] R. Sampanthan, leader of the Tamil National Alliance, blamed the paramilitary TMVP and Sri Lankan security forces.[33] However, the Colombo-based International Center for Strategic Defense (ICSD) accused the LTTE of carrying out the assassination, concluding that they had the most to gain from Raviraj's killing.[34] Subsequent police investigations revealed that he had received threatening phone calls originating from the LTTE controlled Vanni region.[35]. However, a local human right organization, University Teachers for Human Rights, claimed that they were near certain that Gotabhaya Rajapaksa, current Permanent Secretary to the Ministry of Defence of the Government of Sri Lanka, was involvement in the assassination.[36]

16. Joseph Pararajasingham
Member of the TNA; December 25, 2005
The identity of the assailants is not definitively known. The Government of Sri Lanka and the LTTE both trade accusations.[37][38]The Inter-Parliamentary Union speculated the TMVP was involved after examining details provided by the Government. It also concluded that the culprits could not have escaped without the complicity of the security forces, who were guarding the church at the time.[39]. UTHR, a local Human Rights organization claimed that TMVP and EPDP cadres were the assailants [38]

17. Dr Neelan Thiruchelvam
TULF MP killed on July 29, 1999 in Colombo by a suicide bomber
LTTE [40]

18. Mohammed Maharoof MP killed on July 20, 1997 in Trincomalee

19. Saranabawan Shanmuganathan MP killed on July 15, 1997 in Wanni

20. A. Thangadurai MP killed on July 5, 1997 in Trincomalee

21. Dr Gamini Wijesekara UNP MP and Party Secretary; killed on October 24, 1994 by a suicide bomber in campaign rally in Grandpass, Colombo
Killed along with Gamini Dissanayake and 52 others in suicide bombing at a campaign rally.[20][21][22]

22. Ossie Abeygunasekara UNP MP; killed on October 24, 1994 by a suicide bomber in campaign rally in Grandpass, Colombo
Killed along with Gamini Dissanayake and 52 others in suicide bombing at a campaign rally.[20][21][22]

23. P. Kirubakaran MP killed on July 15, 1990 in Pottuvil

24. V.Yogasangari EPRLF MP; 19 June 1990[2]
Killed by the LTTE [41]

25. Sam Thambimuthu EPRLF MP; 7 May 1990[3]
Killed by the LTTE [42]

26. Appapillai Amirthalingam
leader of the TULF; killed on July 13, 1989 in Colombo
Killed by the LTTE [41]

27. Anura Daniel UNP MP for Kandy shot dead on June 25, 1989 in Thalatuoya

28. V.Yogeswaran
TULF MP (Jaffna); July 13, 1989
LTTE[43]

29. Lionel Jayatilake Minister & UNP MP shot dead on September 26, 1988 in Kuliyapitiya

30. G.V.S. de Silva District Minister & UNP MP for Habaraduwa killed on May 1, 1988 in Galle

31. Keerthi Abeywickrema UNP MP killed on August 18, 1987 in bomb attack on parliament in Jayawardenapura-kotte

32. Jinadasa Weerasinghe UNP MP shot dead on July 20, 1987 in Angunakolapelessa

33. K Alalasundaram MP ; Manipai September 2, 1985

34. S Dharmalingam MP; Kopai September 2, 1985

பலருடைய பெயர்கள் இங்கு (Wikipediya) பதியப்படவில்லை: அவை பற்றிய விபரங்கள் பின்னர் இணைக்கப்படும்.

Provincial councillors
Victim Description Notes

35. Maj. General (Rtd) Janaka Perera
Leader of the opposition of the North Central Provincial Council, UNP politician & former Chief of Staff, Sri Lanka Army Killed along with his wife in a suicide bombing at the opening of the UNP party office in Anuradhapura on October 6, 2008. Government blamed the LTTE.[44]

36. Sunil Dissanayaka UNP provincial councilor; Anuradhapura, October 6, 2008
Killed along with General Janaka Perera in a suicide bombing

37. P.Ganeshalingam EPRLF provincial minister; 28 January 1990
LTTE[4]

Mayors
Victim Description Notes

38. Alfred Duraiappah
SLFP Mayor Jaffna; July 27, 1975
Killed by the LTTE [41]

39. Sarojini Yogeswaran
Mayor, Jaffna; 17 May 1998
Responsibility taken by the Sankiliyan Force (Suspected to be a front organization for the LTTE)[45][46]

40. Pon Sivapalan
Mayor, Jaffna; 11 September 1998
Killed by the LTTE [41]

41. Thomas Anton Deputy Mayor, Batticaloa;

42. Chelian Perinpanayagam Former Mayor of Batticalao, Writer, journalist[5] killed on September 10, 2000
Unknown

Other politicians
Victim Description Notes

43. Dr John Pulle UNP member, Anuradhapura District organizer and former Sri Lankan Ambassador, killed along with his wife; Anuradhapura, October 6, 2008
Killed along with General Janaka Perera in a suicide bombing

44. Kumar Ponnambalam
Member of the TNA; January 5, 2000
The previously unknown "National Front Against Terrorism" claimed responsibility for the killing.[47]

45. Maj. General (Rtd) Lakshman Algama
UNP politician & former Chief of Staff, Sri Lanka Army Killed by the in a suicide bombing at a political rally in Ja-Ela, Colombo on December 18, 1999. Government blamed the LTTE. [48]

46. Harsha Abeywardena Chairman, UNP; killed at Wellawatte on December 23, 1987

47. Nandalal Fernando General Secretary, UNP; was killed at Wellawatte on May 20, 1988

48. Sarath Nanyakkara UNP Organiser for the Akmeemana electorate; was shot dead at Habaraduwa on January 27 1988

49. Lakshman Silva Member of the Colombo Municipal Council; was killed at Narahenpita on July 1, 1989

50. Sri Sabaratnam TELO leader; April/May, 1986
Killed by the LTTE [41]

Academics
Victim Description Notes

51. Professor Stanley Wijesundera Vice Chancellor, University of Colombo ; shot at his office at College House, University of Colombo, Colombo, March 8, 1989Unknown [49]

Activists
This section contains information which may be of unclear or questionable importance or relevance to the article's subject matter.
Please help improve this article by clarifying or removing superfluous information.
Victim Description Notes

52. Rajani Thiranagama
University teacher – political activist; 25 September 1989
This killing is attributed to the LTTE and it has not denied responsibility[50]

53. Richard de Zoysa
Author – Journalist; 18 February 1990
Unknown

54. Fr. Mary Bastian
Catholic priest – Human Rights activist; 6 January 1985
Sri Lankan security forces.[51]

55. Chandra Fernando
Catholic priest – Human Rights activist; June, 1988 Unknown
56. George Jeyarajasingham
Methodist priest – Human Rights activist Alleged SLA members in civilian clothing, along with his Sinhalese driver.[52]

57. Ketheesh Loganathan
Co-founder, Centre for policy alternatives, Colombo and deputy leader, Government Peace Secretariat unknown

58. Ponniah Selvarajah Teacher, Village Officer, Kokuvil, Jaffna
Shot and killed by two gunmen riding on a motorcycle in Poonari Madam, Kokuvil at around 10 a.m. on September 3, 1988.

Prelates
Victim Description Notes

59. Most Ven. Kithalagama Sri Seelalankara Buddhist priest - Chief Incumbent (Priest) of Dimbulagala Temple, Polonnaruwa District; 26 May 1995
LTTE [53][54] :Aranthalawa Massacre

60. Ven. Selliah Parameswaran Kurukkal
Hindu priest - Chief Priest of the Santhiveli Pilleyar Kovil, Batticaloa; 11 February 2007
Sri Lankan Army and LTTE trade blame.

61. Ven. Sivashri Kungaraja Kurukkal
Hindu priest - Chief Priest of the Koneswaram Temple, Trincomalee; 21 September 2008
LTTE[55]

63. Ven. Hadungamuwe Nandarathene Buddhist priest - Chief Incumbent (Priest) of Sri Pabbattharamaya Temple, Mahadivulwewa-Stage 1, Morawewa; 14 May 2007
Anti-Rebel website, Asiantribute, alleged LTTE [56]

64. Fr. M.X.Karunaratnam BNorthEast Secretariat on Human Rights (NESoHR); 20 April 2008
Pro-Rebel website, Tamilnet, alleged SLA LRRP [57], however the Army has denied, allegations[58]

Civil servants
Victim Description Notes

65. C.E.Anandarajah St John's college School principal; 26 June 1985[6]
EPDP alleged LTTE. LTTE claimed responsibility and provided reasons in a public notice

66. Kanapathy Rajadurai Central College, Jaffna Principal 10 October 2004[7]
unknown

67. Pon. Ganeshamoorthy Literary Figure, Poet, General Manager People's Bank Unknown

68. T. Kailainathan Director of Vocational Qualification;4 April 2005 LTTE[59]

69. Harath Abeyweera Chief Secretary to the Eastern Province, July 16, 2007
LTTE[60][61]

70. N. Nanthakumar Assistant Government Agent, June 29, 2008
Pro-Rebel, Tamilnet, alleged SLA LRRP [62]

71. Natpudduminai Faleel Assistant Government Agent[8], Poet
Unknown

Police officers
Victim Description Notes

72. DIG Terrance Perera Director, Counter Subversive Division ; shot dead on 12 December 1987 in Talangama

73. DIG Bennet Perera Director, Criminal Investigation Department (CID) ; shot dead on 1 May 1989 in Mount Lavinia

74. ASP Shahabdeen
Security officer of Minister of Transport ; shot dead on 23 August 1989

75. DIG Charles Wijewardene Superintendent of Police, Jaffna ; abducted and killed in Jaffna on 5 August 2005
LTTE suspected [63]

76. DIG Upul Seneviratne Director of Training, Special Task Force ; killed in a roadside bombing on 7 August 2006
LTTE suspected [64]

Military officers
Victim Description Notes

77. Admiral W.W.E.Clancy Fernando
Commander of the Sri Lanka Navy; killed on 16 November 1992 in Colombo by a suicide bomber LTTE[65]

78. Lt. General Denzil Kobbekaduwa
General Officer Commanding, Northern Sector; killed on August 8, 1992 in Kayts by a land mine LTTE[66]

79. Lt. General Parami Kulatunga
Deputy Chief of Staff of the Army; killed on June 26, 2006 in Colombo by a suicide bomber LTTE[67]

80. Maj. General Vijaya Wimalaratne
Jaffna Brigade Commander; killed on August 8, 1992 in Kayts by a land mine
LTTE[66]

81. Rear Admiral Mohan Jayamaha Commander Northern Naval Area; killed on August 8, 1992 in Kayts by a land mine
LTTE[66].

82. Maj. General Larry Wijeratne
Brigade commander, 51-4 Brigade; killed on May 14, 1998 in Jaffna by a suicide bomber
LTTE[67]

83. Maj. General Ananda Hamangoda Brigade commander, 51-2 Brigade; killed on July 4, 1996 in Jaffna by a suicide bomber
LTTE[67][68]

84. Colonel Tuan Nizam Muthaliff
Commanding officer, 1st Battalion, Military Intelligence Corps; killed on May 31, 2005 in Colombo by gunmen
LTTE suspected[69]

Journalists
Victim Description Notes

85. Lasantha Wickramatunge
Editor-in-chief of the The Sunday Leader Lasantha Wickramatunge, in a Posthumous Editorial, predicted his assassination and blamed the Sri Lankan Government . [70]

86. Balanadarajah Iyer
Lead editor EPDP and founder of Thinamurasu newspaper[9]
The Sri Lankan Government blames the LTTE for this murder [71]

87. Relangi Selvarajah
TV announcer and freelance producer Unknown

88. Nadarajah Atputharajah Publisher Thinamurasu newspaper Unknown

89. Chandrabose Suthaharan Editor of "Nilam" magazine Killed in a government-held area, by killers who reportedly spoke both Sinhala and Tamil.[72]

90. I.Shanmugalingam Editor of Eelanaadu newspaper Unknown

91. Sinnathamby Sivamaharajah Editor of Namathu Eelanadu" (Our Eelam Nation)' newspaper Killed in his home, located in the Sri Lankan Army's High Security Zone.[73] The LTTE proxy organization TNA[74][dead ref] (of which Mr Sivamaharajah was a member), accused the government of assassinating him.[73] The anti-rebel South Asian Terrorism Portal however reported that it was committed by suspected LTTE cadres.[75]

92. Subramaniyam Sugirdharajan
Sudar Oli newspaper correspondent Unknown[76]

93. Mylvaganam Nimalarajan
BBC reporter
The EPDP is suspected, but denies involvement.[77][78]

94. Taraki Sivaram
Editor of Tamilnet news portal
The TMVP is suspected.[76]

95. Selvarajah Rajivarnam
"Uthayan" Newspaper Reporter The EPDP are suspected.[76]

96. Aiyathurai Nadesan
Reporter for Virakesari newspaper
He was previously threatened by pro-government Tamil groups, therefore the TMVP are suspected to be behind this assassination. The Human Rights Watch also suspect the TVMP.[79]

97. K.S.Raja
Reporter for Radio Ceylon
Unknown Premakeerthi de Alwis

98. Premakeerthi de Alwis
broadcaster; Killed July 31, 1989

99. Thevis Guruge
Chairman of ITN & broadcaster for Radio Ceylon

Writers and poets

This section contains information which may be of unclear or questionable importance or relevance to the article's subject matter.
Please help improve this article by clarifying or removing superfluous information.
Victim Description Notes

100. Nihal de Silva Author; killed on May 27, 2006 by landmine in Wilpattu National Park
LTTE blamed.[citation needed]

101. Chasy Krishnamoorthy Writer, Film Critic[10]
Unknown

102. Thiagarajah Selvanithy Poet Killed by the LTTE [11]

Militants
Victim Description Notes

103. Uma Maheswaran
PLOTE leader
Unknown [80]

104. Oberoi Thevan TELA leader[12]
Killed by the LTTE [81]

105. Subathiran Thambirajah Jaffna district leader of splinter group of EPRLF known as EPRLF-V; 14 June 2003[13]
Killed by the LTTE [82]

106. P. Rajaratnam General Secretary of Indian based ENDLF in Sri Lanka[14]
ENDLF blamed LTTE.[15]

107. Sonnyboy Occersz Alias Rangappa: Senior member of ENDLF and from the Portuguese Burgher community[16]
LTTE[dubious – discuss]

108. Vaithilingam Sornalingam
Senior member of LTTE SLA LRRP[83][84]

109. E. Kousalyan LTTE political wing regional leader killed in an ambush TMVP[85]

110. Kandiah Ulaganathan Alias "Colonel Ramanan"; LTTE military leader for Batticaloa district killed on 21 May 2006
TMVP[86] / SLA[87][dubious – discuss]

111. Thambirasa Kuhasanthan
Alias "Lt Colonel Nizam"; LTTE Military Intelligence Wing leader for the East SLA LRRP[83][84][dead link]

112. Gangai Amaran
LTTE Deputy Leader Of Sea Tigers SLA LRRP[83]

113. Mano
Alias "Major Mano"; LTTE Head of Eastern Communication SLA LRRP[83][88]

114. K. Padmanabha EPRLF General Secretary; mid 1990[17]
Killed by the LTTE [41]

மேலதிக விரங்களுக்கு

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_assassinations_of_the_Sri_Lankan_Civil_War

No comments: