அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, April 27, 2009

ஈழத்துக் காந்தி தந்தை செல்வா - யாழ் உதயன் பத்திரிகையில் வந்த கட்டுரை

நேற்றைய தினம் யாழ் உதயன் பத்திரிகையில் வந்த ஈழத்துக் காந்தி தந்தை செல்வா என்ற கட்டுரையை வாசகர்கள் அறிவதற்காக இங்கு பதிவிடுகிறேன்.

No comments: