அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, November 15, 2009

சில புகைப்படங்கள்!
2 comments:

Subankan said...

வாவ், எங்களுக்கு காணக்கிடைக்காதவை. நன்றி

Dr.எம்.கே.முருகானந்தன் said...

அனுபவிக்காத இடங்களைப் பார்க்கத் தந்தமைக்கு நன்றி.