அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, August 5, 2009

அறிவித்தல்! - நல்லைக்குமரன் மலர் வெளியீடு இன்று நடைபெறும்!

முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டது போல நல்லைக் குமரன் மலர் வெளியீடு நேற்று நடைபெறவில்லை! இன்றுதான் நடைபெறுகிறது!

1 comment:

shiyamsena said...

thanx 4 u r comment my frd

shiyamsena
http://shiyamtamil.blogspot.com/