அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Tuesday, May 12, 2009

அவசரம் - அனைவரும் தயவுசெய்து அப்பாவித் தமிழ்மக்களுக்காக இந்த உதவியைச் செய்யவும்

இந்த இணையத்தளத்திற்குச் சென்று உங்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்ப மனிதாபிமானப் பணியை மேற்கொள்ளவும்.

www.sostamils.com


“Knowledge is recognising the fact of what is said no matter who says it” ...."epporul yaryar vaikedpinum apporul meiporul kanpathu arivu" ............ "what all the world's great religions demand - that we do unto others as we would have them do unto us" " mattavar unaku ethai seiya vendum entru virumpukirayo athai matavanukku nee sei"

இந்தச் செய்தியை எனக்குதந்துதவிய சின்னையா சந்திரமௌலீசனுக்கு என்னுடைய நன்றிகள்

No comments: