அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, June 1, 2009

யாழ் - பொது நூலகம் எரிக்கப்பட்ட நினைவுகள் - 01.06.1981
1 comment:

ஈழவன் said...

தமிழர் அறிவுப் பொக்கிஷங்கள் கருகிய நாள், வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதது அந் நாள்.