அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, June 13, 2009

வவுனியா அகதிமுகாமிலிருந்து ஒரு சகோதரன் எழுதுகிறான்

எம் இனிய புலம்பெயர் உறவுகளே!
முட்கம்பிச் சிறைகளில் இருந்து எம் இனிய உறவுகளை மீட்பதற்கான காத்திரமான போராட்டங்களை அவசரமாக, அவசியமாக முன்னெடுங்கள்!!!

(விபரமாகப் பார்வையிட இங்கு செல்லுங்கள்.)

http://vincentjeyan.wordpress.com

No comments: