அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Friday, June 5, 2009

இன்று ஜூன் 5 மறைந்த தலைவர் உடுப்பிட்டிச் சிங்கம் மு. சிவசிதம்பரம் அவர்களின் நினைவு தினம்

ஆனி 5 ஈழத் தமிழர் வரலாற்றில் மறக்கமுடியாத சில வரலாற்றுப் பதிவுகளைக் கொண்டிருக்கிறது.
1956இல் கொண்டுவரப்பட்ட சிங்களம் மட்டும் சட்டம்
1974 இல் பொன் சிவகுமாரனின் மறைவு
2002 இல் தலைவர் சிவசிதம்பரம் அவர்களின் மறைவு


No comments: