அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, June 21, 2009

யாழ் மாநகர சபை வரலாற்றின் சில நினைவுகள்!

மாநகர சபை உறுப்பினராக இருந்தபோது(1998 - 2003) இடம்பெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகள் - என்னால் அல்லது நாம் சிலர் இணைந்து மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் இங்கு பதிவிடப்பட்டுள்ளன.
நன்றி - உதயன், வீரகேசரி, தினக்குரல், தினகரன்

No comments: