அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Friday, October 10, 2008

கிருத்தியத்தின் வாசகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

கிருத்தியத்தில் நேற்று விஜயதசமியன்று ஆரம்பமாக இருந்த சமயபாட வினா விடை மற்றும் குறுக்கெழுத்துப் போட்டிகள் தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களால் ஒருசில நாட்கள் பிற்போடப்பட்டிருப்பதை வாசகர்களுக்கு மிகவும் மனவருத்தத்துடன் தெரிவிக்கவேண்டியவனாக இருக்கின்றேன். தயவுசெய்து மன்னிக்கவும்.

8 comments:

frontend loader said...

haha.

mini excavator for sale said...

very clever.

dragline excavator said...

help me.

loader attachments said...

wow, very special, i like it.

john deere excavator said...

im here because of few cents for you. just dropping by.

loader operator said...

ok. I found an information here that i want to look for.

hough loader said...

ok. I found an information here that i want to look for.

சிவத்தமிழோன் said...

போட்டியை ஆவலோடு எதிர்பார்த்துள்ளேன். எடுத்த காரியத்தை கைவிடாதீர்கள். யாவும் சிவன் செயலே