அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Tuesday, August 19, 2008

மூளாய் ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் தேவஸ்தான பரிபாலன சபை விபரம்

மூளாய் ஸ்ரீ வதிரன்புலோ சித்திவிநாளகர் தேவஸ்தான பரிபாலன சபை விபரம்தலைவர்-க.செல்வராசா

உப-தலைவர்-ம.சிவசுப்பிரமணியம்

உப-தலைவர்-சி.ஜெந்திரகுமார்

செயலாளர்-வி.தனலிங்கம்

உப-செயலாளர்-க.பாலச்சந்திரன்

பொருளாளர்-மு.முத்துக்குமாரசூரியர்எனைய பன்னிரண்டு நிர்வாக சபை உறுப்பிணர்கள்

No comments: