அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, March 1, 2010

1977 முதல் இன்றுவரை தேர்தல்கள் - தமிழ்க்கட்சிகள் ஒரு ஆய்வு! பகுதி - 2

16.08.1994இல் நடைபெற்ற பாராளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மக்கள் ஐக்கிய முன்னணியில் ஸ்ரீ லங்கா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி – தேச விமுக்தி ஜனதா கட்சி – லங்கா சமசமாஜக் கட்சி - ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி -ஸ்ரீ லங்கா மகாஜன கட்சி என்ற 5 கட்சிகள் இணைந்தும் - ஐக்கிய தேசியக்கட்சியில் வழமைபோல இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இணைந்தும் போட்டியிட்டன. ஜனதா விமுக்தி பெரமுன ஸ்ரீ லங்கா புரோகிரஸிப் புரொன்ற் (Sri Lanka Progressive Front) என்ற கட்சியிலும் போட்டியிட்டது.
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ், தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி, ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஈ.பி.டி.பி, மலையக மக்கள் முன்னணி(Up-Country Peoples Front), ஈபிஆர்எல்எப் ரெலோ நவசமசமாஜக் கட்சி ஆகியனவும் போட்டியிட்டன.

மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி 38,87,823 - 105 ஆசனங்கள
ஐக்கிய தேசியக்கட்சி 34,98,370 - 94 ஆசனங்கள்
ஈ.பி.டி.பி 10,744 – 9 ஆசனங்கள்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1,43,307 - 7 ஆசனங்கள்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 1,88,593 - 5 ஆசனங்கள்
டி.பி.எல்.எப். 11,567 - 3 ஆசனங்கள்
Sri Lanka Progressive Front 90,078 – 1 ஆசனம்
மலையக மக்கள் முன்னணி 27,374 – 1 ஆசனம்;
சுயேட்சைகள் 141,982

09.11.1994 இல் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில் மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி (PA) வெற்றிபெற்றது.

சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்க 47,09,205
வஜிரா ஸ்ரீமதி திசாநாயக்கா 27,15,285
ஹட்சன் சமரசிங்கா 58,886
டாக்டர். ஹரிச்சந்திர விஜயதுங்கா 32,651
ஏ.ஜே. ரணசிங்கா 22,752
கலப்பத்தி ஆராச்சிகே நிஹால் 22,749


21.12.1999 இல் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில் மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி (PA) மீண்டும் வெற்றிபெற்றது.

சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்க 43,12,157
ரணில் விக்கிரமசிங்கா 36,02,748
நந்தசேன குணதிலகா 3,44,173
ஹரிச்சந்திர விஜயதுங்கா 35,854
டபிள்யூ.வி.எம்.ரஞ்சித் 27,052
ராஜீவ விஜேசிங்கா 25,085
வாசுதேவ நாணயக்காரா 23,668
தென்னிசன் எதிரிசு10ரியா 21,119
அப்துல் ரசு10ல் 17,359
கமால் கருணாதாச 11,333
ஹட்சன் சமரசிங்கா 7,184
ஆரியவன்ச திசாநாயக்கா 4,039
அல்விஸ் வீரக்கொடி பிரேமவர்த்தனா 3,983

10.10.2000ஆம் ஆண்டு தேர்தலில்

மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி (PA) 39,00,901 – 107 ஆசனங்கள்
(Ceylon Workers' Congress, Communist Party of Sri Lanka, Desha Vimukthi Janatha Party, Lanka Sama Samaja Party, Mahajana Eksath Peramuna, Sri Lanka Freedom Party, Sri Lanka Mahajana Pakshaya, Sri Lanka Muslim Congress இந்த 8 கட்சிகளும் மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி போட்டியிட்டன)
ஐக்கிய தேசியக்கட்சி 34,77,770 - 89 ஆசனங்கள்
(Democratic Workers' Congress, National Workers' Congress, United National Party ,Up-Country People's Front இந்த 4 கட்சிகளும் ஐ.தே.கட்சியில் போட்டியிட்டன)
ஜனதா விமுக்தி பெரமுன 5,18,774 10 ஆசனங்கள்
National Unity Alliance (Sri Lanka Muslim Congress) 1,97,983 - 4 ஆசனங்கள் சிஹல உறுமய 1,27,863 1 ஆசனம்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி 1,06,033 - 5 ஆசனங்கள்
ஈ.பி.டி.பி 50,890 – 4 ஆசனங்கள்
அகில இலங்கைத் தமிழ்க் காங்கிரஸ் 27,323 – 1 ஆசனம்
ரெலோ 26,112 - 3 ஆசனங்கள்
சுயேட்சைகள் 2,14,019 1 ஆசனம்

No comments: