அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, March 3, 2010

உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முடிவுகள்

1998 யாழ் மாவட்ட உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முடிவுகள்

சாவகச்சேரி பிரதேச சபை

டிபிஎல்எப் 3,460 – 7 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி 3,103 – 4 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 2,091 – 3 ஆசனங்கள்
ரெலோ 742 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 2,504

சாவகச்சேரி நகர சபை

டிபிஎல்எப் 1,146 – 6 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 835 – 3 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி 680 – 2 ஆசனங்கள்
ரெலோ 99
நிராகரிக்கப்பட்டவை 527

நெடுந்தீவு பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 1,484 – 8 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 293 – 1 ஆசனம்
ஈபிஆர்எல்எப் 13
ரெலோ 10
நிராகரிக்கப்பட்டவை 125

யாழ்ப்பாண மாநகர சபை

டியூஎல்எப் 3,540 – 9 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 3,182 – 6 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி 2,963 – 6 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 943 – 2 ஆசனங்கள்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 907

ஊர்காவற்றுறை பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 2,771 – 9 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 536 – 1 ஆசனம்
சுயேட்சை(ஈபிடிபி) 411 – 1 ஆசனம்
ரெலோ 57
ஈபிஆர்எல்எப் 51
நிராகரிக்கப்பட்டவை 269

நல்லூர் பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 2,064 – 7 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 921 – 2 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 847 – 1 ஆசனம்
ரெலோ 417 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 554

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை

டிபிஎல்எப் 731 – 5 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி 377 – 2 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 362 – 2 ஆசனங்கள்
ரெலோ 114
நிராகரிக்கப்பட்டவை 385

பருத்தித்துறை பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 2,208 – 5 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 1,459 – 2 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 859 – 1 ஆசனம்
ரெலோ 549 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 1,177

பருத்தித்துறை நகர சபை

டிபிஎல்எப் 1,301 – 6 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி 656 – 2 ஆசனங்கள்
ரெலோ 157 – 1 ஆசனம்
ஈபிஆர்எல்எப் 122
நிராகரிக்கப்பட்டவை 374

வடமாராட்சி தென்மேற்கு பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 3,888 – 9 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 2,940 – 6 ஆசனங்கள்
ரெலோ 1,236 – 2 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 554
நிராகரிக்கப்பட்டவை 1,868

வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 3,978 – 9 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 2,975 – 5 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 2,909 – 5 ஆசனங்கள்
ரெலோ 752 – 2 ஆசனங்கள்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 1,711

வலிகாமம் வடக்கு பிரதேச சபை

டியூஎல்எப் 2,821 – 11 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி 1,799 – 6 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 816 – 2 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 528 – 2 ஆசனங்கள்
ரெலோ 144
நிராகரிக்கப்பட்டவை 469

வலிகாமம் தெற்கு பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 3,542 – 8 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 2,659 – 5 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 1,121 – 2 ஆசனங்கள்
ரெலோ 496 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 939

வலிகாமம் தென்மேற்குப் பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 4,069 – 10 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 1,281 – 3 ஆசனங்கள்
ரெலோ 815 – 2 ஆசனங்கள்
ஈபிஆர்எல்எப் 578 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 1,213

வலிகாமம் மேற்குப் பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 3,146 – 8 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 2,358 – 4 ஆசனங்கள்
ரெலோ 494 – 1 ஆசனம்
ஈபிஆர்எல்எப் 327 – 1 ஆசனம்
நிராகரிக்கப்பட்டவை 1,307

வல்வெட்டித்துறை நகர சபை

ரெலோ 736 – 6 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி 283 – 2 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 151 – 1 ஆசனம்
ஈபிஆர்எல்எப் 54
நிராகரிக்கப்பட்டவை 255


வேலணை பிரதேச சபை

ஈபிடிபி 1,715 – 8 ஆசனங்கள்
சுயேட்சை(ஈபிடிபி) 508 – 2 ஆசனங்கள்
டிபிஎல்எப் 255 – 1 ஆசனம்
ஈபிஆர்எல்எப் 58
ரெலோ 56
நிராகரிக்கப்பட்டவை 284

2009 யாழ்ப்பாண மாநகர சபை

United People’s Freedom Alliance 10,602 - 13 ஆசனங்கள்
(All Ceylon Muslim Congress, Eelam People's Democratic Party, Eelavar Democratic Front (Eelam Revolutionary Organisation of Students), Sri Lanka Freedom Party, Tamil Eelam Liberation Organization (Sri Sabaratnam Wing))

Tamil National Alliance 8,008 – 8 ஆசனங்கள்
(All Ceylon Tamil Congress, Eelam People's Revolutionary Liberation Front (Suresh wing), Illankai Tamil Arasu Kachchi, Tamil Eelam Liberation Organization)

Independent Group 1 – 1,175 - 1 ஆசனம்

Tamil United Liberation Front 1,007 – 1 ஆசனம்
(Eelam People's Revolutionary Liberation Front (Varathar wing), People's Liberation Organisation of Tamil Eelam), Tamil United Liberation Front)

United National Party 83

Independent Group 2 47

2009 வவுனியா நகர சபை

Tamil National Alliance 4,279 – 5 ஆசனங்கள்
(All Ceylon Tamil Congress, Eelam People's Revolutionary Liberation Front (Suresh wing), Illankai Tamil Arasu Kachchi, Tamil Eelam Liberation Organization)

Democratic People's Liberation Front 4,136 – 3 ஆசனங்கள்
(Eelam People's Revolutionary Liberation Front (Varathar wing), People's Liberation Organisation of Tamil Eelam, Tamil United Liberation Front)
U
nited People's Freedom Alliance 3,045 – 2 ஆசனங்கள்
(All Ceylon Muslim Congress, Eelam People's Democratic Party, Eelavar Democratic Front (Eelam Revolutionary Organisation of Students), Sri Lanka Freedom Party, Tamil Eelam Liberation Organization (Sri Sabaratnam Wing))

Sri Lanka Muslim Congress 587 - 1 ஆசனம்

United National Party 228

Independence Group 1 - 10

Independence Group 2 - 6

Independence Group 3 - 0

No comments: