அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Friday, March 12, 2010

சீனப்பெருஞ்சுவர் (Great Wall of China)- சில அழகான தோற்றங்கள்!

உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான சீனப் பெருஞ்சுவருடைய அழகான தொகுப்பாக சில வண்ணப் புகைப்படங்களைத் தொகுத்து எனது புதிய மற்றுமொரு தங்க.முகுந்தன் என்னும் வலைப்பதிவில் இட்டுள்ளேன். விரும்பியோர் பார்த்து மகிழுங்கள்! இதோ அதன் முகவரி - www.thangamukunthan.blogspot.com

No comments: