அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, March 7, 2010

1977 முதல் இன்றுவரை தேர்தல்கள் - தமிழ்க்கட்சிகள் ஒரு ஆய்வு! பகுதி - 7

மட்டக்களப்பு தேர்தல் மாவட்டத்தினைப் பொறுத்தமட்டில்

1977 இல்

கல்குடா

கே.டபிள்யூ தேவநாயகம் .... 13,140

எஸ். சம்பந்தமூர்த்தி .... 12,595
ஏ.எச். மஹன் மார்க்கர் .... 3,507

மட்டக்களப்பு (2)

செ. இராஜதுரை .... 26,648 (Sun - TULF)
எம்.எல்.மொஹமட் பரீத் .... 25,345 (Elephant - UNP)

காசி ஆனந்தன் .... 22,443 (House - ITAK)
பதியுதீன் மொஹமட் .... 21,275 (Hand - SLFP)
பி.ஆர்.செல்வநாயகம் .... 11,797 (Lamp)
விநாயகமூர்த்தி வெற்றிவேல் .... 383 (Umbrella)

பட்டிருப்பு

பி. கணேசலிங்கம் .... 15,877 (Sun - TULF)

எஸ். சிவகுருநாதன் .... 5,633 (Key)
எஸ். தம்பிராஜா .... 5,590 (Hand - SLFP)
பி. ரெட்ணசிங்கம் .... 5,189 (Elephant - UNP)

1989இல்

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி .... 55,131 – 3 ஆசனங்கள்
ஈரோஸ் சுயேட்சைக்குழு -1 .... 46,419 - 1 ஆசனம்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் .... 36,867 – 1 ஆசனம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி .... 11,317
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி .... 4,130
சுயேட்சைக்குழு -2 .... 1,497
நிராகரிக்கப்பட்டவை .... 13,923

1994இல்

TULF .... 76,516 - 3 seat
SLMC .... 31,072 - 1 seat
UNP .... 23,244 - 1 seat

PA .... 19,278
TELO .... 17,073
EPRLF .... 4,802
Ind .... 1,547
Ind .... 556
நிராகரிக்கப்பட்டவை 15,531

2000இல்

Tamil United Liberation Front …54,448 – 2 seats
National Unity Alliance …. 53,646 – 1 seat
United National Party …. 29,165 – 1 seat
Peoples Alliance …. 16,510 – 1 seat

Democratic Peoples Liberation Front …. 9,030
All Ceylon Tamil Congress …. 6,968
Ind (1) …. 5,556
Tamil Eelam Liberation Organisation …. 3,909
Eelam Peoples Democratic Party ….3,325
Puravesi Peramuna …. 1,938
Ind (3) …. 589
Peoples Liberation Front …. 295
Ind (2) …. 240
The Liberal Party …. 177
Ind (5) …. 143
Sihala Urumaya …. 135
Left & Democratic Alliance …. 113
Sinhalaye Mahasammatha Bhoomiputra Pakshaya …. 92
Democratic United National Front …. 84
Ind (4) …. 43
Ruhunu Janatha Party …. 35
Rejected …. 11,205

2001இல்

Tamil United Liberation Front …. 86,284 – 3 seats
Sri Lanka Muslim Congress …. 26,725 – 1 seat
Peoples Alliance …. 25,705 – 1 seat

United National Party …. 22,638
Ind (4) …. 6,406
Democratic Peoples Liberation Front …. 5,601
Eelam Peoples Democratic Party ….4,153
New Left Front …. 619
Jathika Sangawardhana Peramuna …. 148
Sri Lanka Muslim Kadchi …. 125
Janatha Vimukthi Peramuna …. 119
Sihala Urumaya …. 103
Ind (3) …. 77
Ind (1) …. 76
Ind (8) …. 75
Ind (10) …. 64
Sri Lanka Progressive Front …. 46
Ind (9) …. 40
Ind (2) …. 35
Ind (5) …. 34
Ind (7) …. 18
Ind (6) …. 17
Rejected …. 13,275

2004இல்

Ilankai Thamil Arasu Kachchi …. 161,011 – 4 seats
Sri Lanka Muslim Congress …. 43,131 – 1 seat

United Peoples Freedom Alliance …. 26,268
United National Party …. 6,151
Eelam Peoples Democratic Party ….2,556
Democratic Peoples Liberation Front …. 1,010
Ind (4) …. 6,406
New Left Front …. 619
Jathika Sangawardhana Peramuna …. 148
Sri Lanka Muslim Kadchi …. 125
Janatha Vimukthi Peramuna …. 119
Sihala Urumaya …. 103
Ind (3) …. 77
Ind (1) …. 76
Ind (8) …. 75
Ind (10) …. 64
Sri Lanka Progressive Front …. 46
Ind (9) …. 40
Ind (2) …. 35
Ind (5) …. 34
Ind (7) …. 18
Ind (6) …. 17
Rejected …. 12,648

அம்பாறை (பின்னாட்களில் திகாமடுல்ல) மாவட்டத்தில்

1977இல்

அம்பாறை தொகுதியில் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி போட்டியிடவில்லை.

சம்மாந்துறை

எம்.ஏ. அப்துல் மஜீத் …. 13,642 (ஐ.தே.க)

எச்.எல்.எம். காசிம் …. 8,615 (கூட்டணி)
அப்துல் ஜபார் …. 2,605 (ஸ்ரீலசுக)

கல்முனை

அப்துல் ரசாக் மன்சு10ர் …. 12,636 (ஐ:தே.க)

ஏ.எம். சம்சுதீன் …. 7,093 (கூட்டணி)
அஹமட் மொஹமட் காசிம் …. 5,922 (ஸ்ரீலசுக)
துரையப்பா முத்துகிருஸ்ணன் ….253 (சுயேட்சை)

பொத்துவில்(2)

எம்.ஏ.எம். ஜலால்டீன் …. 30,315 (ஐ.தே.க)
எம். கனகரட்ணம் …. 23,990 (கூட்டணி)

எம்.எம். முஸ்தபா …. 22,378 (ஸ்ரீலசுக)
நடராஜா தர்மலிங்கம் …. 7,644
செயது அஹமட் மௌலானா …. 2,902
பி.ம்.எஸ். ஜனநாயக …. 1,458
எஸ்.எல். அப்துல் சதார் …. 272

1989இல்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி …. 62,600 – 3 ஆசனங்கள்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் …. 61,325 – 1 ஆசனம்
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி …. 45,400 – 1 ஆசனம்
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி ….43,424 – 1 ஆசனம்

ஐக்கிய சோசலிச முன்னணி …. 965
நிரகரிக்கப்பட்டவை .... 10,727

1994இல்

UNP .... 78,767 - 3 seats
SLMC .... 75,092 - 2 seats
PA .... 54,150 - 1 seat
TULF .... 24,526
TELO .... 4,192
Ind (1) .... 3,366
SLPF .... 673
Rejected .... 12,736

2000இல்

Peoples Alliance …. 136,423 – 4 seats
United National Party …. 101,628 – 2 seats
Ind (2) …. 19,812 – 1 seat

Peoples Liberation Front …. 5,696
Ind (5) …. 1,079
Puravesi Peramuna …. 527
Ind (3) …. 375
The Liberal Party …. 313
Ind (1) …. 240
Sihala Urumaya …. 238
Peoples Freedom Front …. 150
Ind (6) …. 112
Sri Lanka Muslim Kadchi …. 63
Sinhalaye Mahasammatha Bhoomiputra Pakshaya …. 48
Ind (4) ….37
Sri Lanka Progressive Front …. 33
Ruhunu Janatha Party …. 26
Rejected …. 16,521

2001இல்

Sri Lanka Muslim Congress …. 75,257 – 3 seats
Peoples Alliance …. 65,246 – 2 seats
United National Party …. 58,468 – 1 seat
Tamil United Liberation Front …. 48,789 – 1 seat

Ind (9) …. 14,808
Janatha Vimukthi Peramuna …. 9,502
Eelam Peoples Democratic Front …. 5,901
New Left Front …. 1,165
Sihala Urumaya …. 229
Sri Lanka Muslim Kadchi …. 160
Jathika Sangwardhana Peramuna …. 95
Ind (14) …. 93
Ruhunu Janatha Party …. 86
Sri Lanka Progressive Front …. 82
Ind (8) …. 60
Sinhalaye Mahasammatha Bhoomiputra Pakshaya …. 39
Ind (10) …. 35
Ind (15) …. 35
Ind (1) …. 30
Ind (4) …. 25
Ind (7) …. 20
Ind (3) …. 19
Ind (5) …. 19
Ind (2) …. 16
Ind (12) …. 13
Ind (11) …. 10
Ind (13) …. 7
Ind (6) …. 6
Rejected …. 17,225

2004இல்

United Peoples Freedom Alliance …. 111,747 – 3 seats
Sri Lanka Muslim Congress …. 76,563 – 2 seats
Ilankai Thamil Arasu Kachchi …. 55,533 – 1 seat

United National Party …. 42,121
Eelam Peoples Democratic Party ….1,611
Jathika Hela Urumaya …. 1,130
United Muslim Peoples Front …. 335
Sri Lanka Progressive Front …. 272
Ind (2) …. 146
United Socialist Party …. 104
Sinhalaye Mahasammatha Bhoomiputra Pakshaya …. 85
Ind (26) …. 74
Jathika Sangawardhana Peramuna …. 66
Ind (11) …. 60
Ind (27) …. 56
Ind (3) …. 55
New Left Front …. 50
Ind (1) …. 48
United Lalith Front …. 46
Ind (5) …. 40
Ind (8) ….26
Ind (25) …. 26
Ind (6) …. 20
Ind (10) …. 18
Ind (13) …. 16
Ind (24) …. 14
Ind (14) …. 12
Ind (15) …. 11
Ind (7) …. 10
Ind (20) …. 9
Ind (19) …. 8
Ind (22) …. 8
Ind (16) …. 6
Ind (17) …. 5
Ind (21) …. 5
Ind (23) …. 5
Ruhunu Janatha Party …. 5
Ind (4) …. 4
Ind (9) …. 4
Ind (12) …. 4
Ind (18) …. 3
Rejected …. 18,264

No comments: