அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, March 1, 2010

1977 முதல் இன்றுவரை தேர்தல்கள் - தமிழ்க்கட்சிகள் ஒரு ஆய்வு! பகுதி - 3

சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்க தனது ஜனாதிபதிப் பதவியை வைத்து 2000 முதல் 2006 வரை இருக்க வேண்டிய பாராளுமன்றத்தை ஒரு வருட காலத்தினுள் கலைத்து புதிதாக ஒரு தேர்தலை நடத்தினார். இது அவருடைய மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி அரசுக்கு தோல்வியை ஏற்படுத்தி ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் முன்னணிக்கு வெற்றியளித்ததுடன் பிரதராக ரணில் விக்கிரமசிங்கவும் ஜனாதிபதியாக சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்கவும் செயற்படவேண்டியிருந்தது. இது ஜனாதிபதி ஆட்சிமுறையை ஏற்படுத்திய ஐ.தே.கட்சிக்கு பெருத்த சவாலாகவும் ஏமாற்றமாகவும் இருந்தது.

05.12.2001இல் நடைபெற்ற பாராளுமன்றத் தேர்தல்

ஐக்கிய தேசிய முன்னணி 40,86,026 – 109 ஆசனங்கள்
(Ceylon Workers' Congress, Democratic People's Front, Sri Lanka Muslim Congress, United National Party, Up-Country People's Front)
மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி 33,30,815 - 77 ஆசனங்கள்
(Communist Party of Sri Lanka, Desha Vimukthi Janatha Party, Lanka Sama Samaja Party, Mahajana Eksath Peramuna, National Unity Alliance, Sri Lanka Freedom Party , Sri Lanka Mahajana Pakshaya)
ஜே.வி.பி 8,15,353 – 16 ஆசனங்கள்

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி(கூட்டமைப்பு) 3,48,164 – 15 ஆசனங்கள்
(All Ceylon Tamil Congress, Eelam People's Revolutionary Liberation Front, Tamil Eelam Liberation Organization, Tamil United Liberation Front)
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1,05,346 – 5 ஆசனங்கள்
ஈபிடிபி – 72,783 - 2 ஆசனங்கள்
சிஹல உறுமய 50,665
புதிய இடதுசாரி முன்னணி 45,901
டி.பி.எல்.எப் 16,669 – 1 ஆசனம்
சுயேட்சை 84,147

இந்தப் பாராளுமன்றமும் 4 ஆண்டுகாலமே ஆட்சியிலிருந்தது.

02.04.2004 இல் நடைபெற்ற தேர்தலில்

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி 42,23,970 – 105 ஆசனங்கள்
(Communist Party of Sri Lanka, Desha Vimukthi Janatha Party, Janatha Vimukthi Peramuna, Lanka Sama Samaja Party, Mahajana Eksath Peramuna, National Unity Alliance, Sri Lanka Freedom Party)

ஐக்கிய தேசிய முன்னணி 35,04,200 – 82 ஆசனங்கள்
(Ceylon Workers' Congress, Democratic People's Front, Sri Lanka Muslim Congress,
United National Party)

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி ((கூட்டமைப்பு) 6,33,654 – 22 ஆசனங்கள்
(All Ceylon Tamil Congress, Eelam People's Revolutionary Liberation Front, Illankai Tamil Arasu Kachchi, Tamil Eelam Liberation Organization)

ஜாதிக ஹெல உறுமய 5,54,076 – 9 ஆசனங்கள்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1,86,876 – 5 ஆசனங்கள்
மலையக மக்கள் முன்னணி 49,728 – 1 ஆசனம்
ஈபிடிபி – 24,955 - 1 ஆசனம்

இதைவிட இதர கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள்.

Independent lists - 15,865
Jathika Sangwardhena Peramuna - 14,956
United Socialist Party - 14,660
Ceylon Democratic Unity Alliance - 10,736
New Left Front - 8,461
Democratic People's Liberation Front - 7,326
United Muslim People's Alliance- 3,779
United Lalith Front - 3,773
National People's Party - 1,540
Sinhalaye Mahasammatha Bhoomiputra Pakshaya - 1,401
Swarajya - 1,136
Sri Lanka Progressive Front - 814
Ruhunu Janatha Party - 590
Sri Lanka National Front - 493
Liberal Party - 413
Sri Lanka Muslim Katchi - 382
Socialist Equality Party - 159
Democratic United National Front - 141

17.11.2005இல் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில்

மஹிந்த ராஜபக்ஷ 48;,87,152
ரணில் விக்கிரமசிங்க 47,06,366
சிறீதுங்க ஜெயசு10ரிய 35,425
அசோகா சுரவீர 31,238
விக்டர் ஹெற்றிகொட 14,458
சாமில் ஜெயாநெத்தி 9,256
அருண டி சொய்சா 7,685
விமல் கீகானகே 6,639
அனுர டி சில்வா 6,357
அஜித் ஆராச்சிகே 5,082
விஜே டயஸ் 3,500
நெல்சன் பெரேரா 2,525
எச். தர்மத்வாஜா 1,316

26.01.2010இல் நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலில்

மஹிந்த ராஜபக்ஷ 60,;15,934
சரத் பொன்சேகா 41,73,185
மொஹமட் காசிம் மொஹமட் இஸ்மயில் 39,226
அசால அசோகா சுரவீர 26,266
சன்னா ஜானக சுகத்சிறீ கமகே 23,290
மகிமான் ரஞ்சித் 18,747
சோலமன் அனுர லியனகே 14,220
சரத் மனமேந்திரா 9,684
எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் 9,662
உக்குபண்டா விஜயகோன் 9,381
லால் பெரேரா 9,353
சிறீதுங்க ஜெயசு10ரிய 8,352
விக்கிரமபாகு கருணாரட்ண 7,055
இட்றூஸ் மொஹமட் இல்யாஸ் 6,131
விஜே டயஸ் 3,523
சரத் பின்னடுவ 3,523
மொஹமட் முஸ்தாபா 3,134
பத்தரமுல்ல சீலாரத்ன தேரோ 2,770
சேனாரட்ண டி சில்வா 2,620
அருண டி சொய்சா 2,618
உபாலி சரத் கொன்காககே 2,260
முத்து பண்டார தெமினிமுல்ல 2,007

No comments: