அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, March 6, 2010

1977 முதல் இன்றுவரை தேர்தல்கள் - தமிழ்க்கட்சிகள் ஒரு ஆய்வு! பகுதி - 6

வன்னி மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகளைப் பார்த்தால்

1977இல்

மன்னார்

பி.எஸ். சூசைதாசன்.... 15,141

எம்.எஸ். அப்துல் ரஹீம் ....12,929
ஏனைய மூவர் .... 1,322

முல்லைத்தீவு

எக்ஸ்.எம். செல்லத்தம்பு ....10,261

பி. சந்திரசேகரி .... 7,632
ஏனைய இருவர் ....1,703

வவுனியா

தா. சிவசிதம்பரம் .... 13,821

கே. ரி. புலேந்திரன் ....9,444
உடையாரகே சுபசிங்க ....151

1989இல்

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி ....17,271 – 2 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ....8,525 – 1 ஆசனம்
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ....7,945 – 1 ஆசனம்
ஈரோஸ் சுயேட்சைக்குழு ....7,879 வாக்குகள் - 1 ஆசனம்

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி ....1,568
நிராகரிக்கப்பட்டவை ....4,462

1994இல்

DPLF .... 11,567 – 3 seats
SLMC .... 8,142 – 1 seat
UNP .... 7,850 - 1 seat
PA .... 5,583 – 1 seat

EPRLF.... 3,465
TULF .... 3039
Ind (2) .... 1,880
Ind (1) .... 624
Ind (3) .... 77
NSSP .... 44
நிராகரிக்கப்பட்டவை .... 3,009

2000இல்

TELO .... 21,705 – 3 seats
NUF .... 15,837 – 1 seat
UNP .... 11,545 - 1 seat
PA .... 7,837 – 1 seat

DPLF .... 6,961
TULF .... 4,643
Ind (4).... 3,511
Ind (2) .... 2,414
Ind (7) .... 2,359
Ind (5) .... 1,819
EPDP .... 1,370
Puravesi Peramuna .... 1,233
ACTC .... 721
PLF .... 444
CWC .... 225
SLMBP .... 144
Ind (1) .... 132
Sihala Urumaya .... 104
NUNF .... 75
Liberal Party .... 42
RJP .... 34
Ind (6) ....19
Ind (3) .... 19
நிராகரிக்கப்பட்டவை .... 6,604

2001இல்

TULF .... 41,950 – 3 seats
UNP .... 26,575 - 2 seat
DPLF .... 9,614 – 1 seat

PA .... 7,831
EPDP .... 3,404
Ind (7) .... 2,810
Ind (1) .... 705
JVP .... 683
NLF .... 324
USP .... 242
Sihala Urumaya .... 89
Ind (8) .... 60
ELPP .... 56
Ind (6) .... 53
Ind (3) .... 31
RJP .... 26
Ind (4) .... 19
Ind (2) .... 17
Ind (5) .... 17
நிராகரிக்கப்பட்டவை .... 7,850

2004இல்

இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி .... 90,835 – 5 ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி .... 33,621 - 1 ஆசனம்

UPFA .... 7,259
DPLF .... 6,316
EPDP .... 1,097
USP .... 588
Ind (9) .... 231
Jathika Hela Urumaya .... 74
SLMBP .... 67
NLF .... 66
Ind (5) .... 60
Ind (3) .... 54
Ind (1) .... 26
Ind (6) .... 19
Ind (8) .... 19
Ind (2) .... 17
Ind (4) .... 15
Ind (7) .... 7
Ruhunu Janatha Party .... 6
நிராகரிக்கப்பட்டவை .... 10,626

கிழக்கு மாகாணத்தில் மிகமுக்கியமான திருமலை மாவட்டத்திலிருந்து தொடங்கலாம் என முடிவு செய்துள்ளேன்.

1977இல் திருகோணமலை

ஆர். சம்பந்தன்.... 15,144

வி.ஆர். நவரட்ணராசா.... 11,823
ஏனைய மூவர்.... 2,293

மூதூர் (2)

எம்.ஈ.எச். மஃருப்.... 12,530 (ஐ.தே.க)
ஏ.எல்.அப்துல் மஜீத்.... 7,800 (ஸ்ரீலசுக)

எஸ்எம் மக்கீன் 7,520.... (த.வி.கூட்டணி)


1989இல்

ஈரோஸ் சுயேட்சைக்குழு.... 25,239 வாக்குகள் - 2 ஆசனங்கள்
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திக் கட்சி.... 22,966 – 1 ஆசனம்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி.... 22,450 – 1 ஆசனம்

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்.... 17,884
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி.... 12,755
MEP.... 284
நிராகரிக்கப்பட்டவை.... 4,878

1994இல்

UNP.... 34,986 - 2 seats
TULF.... 28,380 - 1 seat
SLMC.... 26,903 - 1 seat

TELO.... 3,709
EPRLF.... 881
Ind.... 608
SLPF.... 589
நிராகரிக்கப்பட்டவை.... 6,682

இங்கு ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி அல்லது வேறு கட்சிகள் போட்டியிட்ட விபரங்கள் தெரியவில்லை. ஆனால் சுமார் 23,886 வாக்குகள் வித்தியாசப்படுகின்றன. விபரம் தெரிந்தால் தயவுசெய்து அந்த வித்தியாசத்திற்கான காரணத்தை தெரிவிக்கவும்.(இந்தப் பதிவிலிடுவதற்காக)

2000இல்

PA.... 53860 – 3 seats
UNP.... 46700 – 1 seat

TULF.... 14090
EPDP.... 4524
ACTC.... 3748
PLF.... 3301
Ind (2).... 2621
Ind (3).... 1434
Ind (6).... 872
TELO.... 498
PP.... 404
SU.... 372
LP.... 154
SLMK.... 153
MULF .... 137
DUNF.... 85
SLMBP ....32
Ind (4).... 31
Ind (1) ....30
Ind (5).... 26
JSP.... 22
RJP.... 19
PFF.... 17
நிராகரிக்கப்பட்டவை ....8,642

2001இல்

United National Party.... 62,930 – 2 seats
Tamil United Liberation Front.... 56,121 – 1 seat
Peoples Alliance.... 32,997 – 1 seat

Janatha Vimukthi Peramuna.... 6,095
Eelam Peoples Democratic Party.... 1,470
New Left Front.... 619
Sihala Urumaya .... 202
Jathika Sangwardhana Peramuna.... 165
Muslim United Liberation Front .... 113
Eksath Sinhala Maha Sabha .... 100
The Liberal Party .... 99
Democratic United National Front .... 56
Ind (6).... 47
Ind (1).... 24
Ind (5) .... 22
Ind (3).... 20
Ind (4) ....13
Ind (2) ....12
Sri Lanka National Front .... 11
Sri Lanka Progressive Front.... 11
Sri Lanka Muslim Katchi .... 11
நிராகரிக்கப்பட்டவை .... 8,429

2004இல்

ILLANKAI TAMIL ARASU KACHCHI .... 68,955 - 2 seats
SRI LANKA MUSLIM CONGRESS .... 65,187 - 1 seat
UNITED PEOPLE'S FREEDOM ALLIANCE .... 31,053 - 1 seat

UNITED NATIONAL PARTY .... 15,693
JATHIKA HELA URUMAYA .... 791
EELAM PEOPLES DEMOCRATIC PARTY .... 540
UNITED MUSLIM PEOPEL'S ALLIANCE .... 117
NEW LEFT FRONT .... 87
RUHUNU JANATHA PARTY .... 82
SINHALAYE MAHASAMMATHA BHOOMIPUTRA PAKSHAYA .... 65
Ind 1- .... 61
Ind 6-.... 58
Ind 5-.... 53
Ind 3- ....23
Ind 2- ....19
Ind 4- ....10
நிராகரிக்கப்பட்டவை .... 8,863

No comments: