அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, July 4, 2009

மூளாய் வதிரன்புலோ ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலய வருடாந்த சங்காபிஷேகம் இன்று! (04.07.2009 சனிக்கிழமை)


கடந்த சித்திரை மாதம் நடைபெற்ற திருவிழாக்களின் எடுக்கப்பட்ட சில காட்சிகள்

1 comment:

Anonymous said...

Thamby,
Thanks fro publishing the Moolai pIllaiyar temple April Thiruvilla.
The kurukal is from Sithankerney, Happy to see him after long time.
Thanks again.
Vicky anna