அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, July 5, 2009

உங்கள் நினைவுகளை எங்களிடமிருந்து எவரும் அழிக்க முடியாது

5.7.1999இல் தினக்குரலில் வெளியான விளம்பரங்கள்
அமரர் அ. தங்கத்துரைNo comments: