அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Monday, July 13, 2009

எங்கள் ஊர்ப்பிள்ளையார் கோவில் மணவாளக் கோலத் திருவிழா!


படங்களுக்காக விபுலனுக்கு நன்றி!

1 comment:

chittoor.S.Murugeshan said...

அகிம்சை வழியின் பெருமை இம்சை தோற்கும்போதுதான் தெரிய வரும். "னிழலின் வய்யிலில் தெரியும்"