அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Tuesday, July 14, 2009

நேற்று யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற அமரர்கள் அமிர் யோகேஸ் நினைவு அஞ்சலி! - வீரகேசரிக்கு எமது நன்றிகள்!


இன்றைய 14.07.2009 வீரகேசரி இப்படத்தை முற்பக்கச் செய்தியாகப் பிரசுரித்திருந்தது! வீரகேசரிக்கு எமது நன்றிகள்!

No comments: