அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, July 25, 2009

இலங்கை - சிலோன் - ஸ்ரீலங்கா - தேசிய கீதத்திலும் குளறுபடி!

தேசிய கீதமும் மொழியினால் மாறியிருக்கிறது!

Sri Lanka National Anthem
சிங்களப் பாடல்

Sri Lanka Matha, apa Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Matha.
Sundara siri barini,
Surendi athi Sobamana Lanka
Dhanya dhanaya neka mal pala thuru piri, Jaya bhoomiya ramya.
Apa hata sapa siri setha sadana, jeewanaye Matha!
Piliganu mena apa bhakthi pooja,
Namo Namo Matha.
Apa Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Matha
.........................................
Obawe apa widya, Obamaya apa sathya
Obawe apa shakti, Apa hada thula bhakthi
Oba apa aloke, Aapage anuprane
oba apa jeewana we, Apa muktiya obawe
Nawa jeewana demine
Nnithina apa Pubudu karan matha
Gnana weerya wadawamina ragena yanu
mena jaya bhoomi kara
Eka mawekuge daru kala bawina
yamu yamu wee nopama
Prema wada sama bheda durara da
Namo Namo Matha
Apa Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Matha.

கோட்டுக்குக் கீழே இருப்பது புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டது! எப்போதிருந்து என்பது எனக்குச் சத்தியமாகத் தெரியாது.

எனக்குத் தெரிந்த பழைய தமிழ்ப்பாடல்
TAMIL LYRICS

Sri Lanka Thaayé, nam Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Thaayé.
Nallelil poli Seeranee,
Nalangal yaavum Niraivaan mani Lanka
Gnaalam puhala vala vayal nathi malai malar narum solai kol Lanka.
Namathuru puhalidam ena olir vaai, namathuyire Thaayé!
Namathalai ninathadi mail vyththomé
Namo Namo Thaayé.
Nam Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Thaayé,
Nam Sri Lanka,
Namo Namo Namo Namo Thaayé.

தற்போதைய புதிய தமிழ்ப்பாடல்

SrI langkA thAyE - nam SrI langkA
namO namO namO namO thAyE
nallezil poli sIraNi
nalangkaL yAvum niRai vAnmaNi langkA
njAlam pukaz vaLa vayal nathi malai malar
naRunjsOlai koL langkA
namathuRu pukalitam ena oLirvAy
namathuthi El thAyE
namathalai ninathati mEl vaiththOmE
namathuyirE thAyE
namO namO thAyE
nam SrI langkA
namO namO namO namO thAyE
..................................
namathAraruL AnAy,
navai thavir uNarvAnAy
namathOr valiyAnAy,
navil suthawthiram AnAy
namathiLamaiyai nAttE,
naku mati thanaiyOttE
amaivuRum aRivutanE,
atalseRi thuNivaruLE
namathOr oLi vaLamE
naRiya malar ena nilavum thAyE
yAmellAm oru karuNai anaipayawtha
ezilkoL sEykaL enavE
iyaluRu piLavukaL thamai aRavE
izivena wIkkituvOm
Iza sirOmaNi vAzvuRu pUmaNi
namO namO thAyE - nam SrI langkA
namO namO namO namO thAyE

விபரமாக அறிவதற்கு இங்குபோய் தனித்தனியாக அமைதியாக இசையையும் பாடலையும் கேட்டுப்பாருங்களேன்!

http://www.youtube.com/watch?v=cKYxXujPw6w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=JslPiA9mPls&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4N2KeUBN4VA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=B2fB_HpjKuE&NR=1

1 comment:

பூச்சரம் said...

Join பூச்சரம் - இலங்கை பதிவாளர்களின் வலைப்பூ சரம் DIRECTORY OF SRI LANKAN BLOGGERS